Programoversikt Radio Grimstad
Radio Grimstad sender nyheter hver time mandag til Fredag fra kl 09.00 til kl 15.00 Torsdag fra kl 12.00
 
Kl. slett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08.00         Musikk   
09.00 Morgen-sending Lokalt Morgen-sending
Lokalt
Morgen-sending Lokalt Morgen-sending
Lokalt
Morgen-sending
Lokalt
Musikk Ingen sending
10.00 Konk og Mus Lokal Underholdning Konk og Mus Lokal
Underholdning
Konk og Mus Lokal underholding Konk og Mus Lokal Underholdning Konk og Mus Lokal Underholdning "
11.00 Konk og Mus
Lokal Underholding
Konk og Mus
Lokal
Underholdning
Konk og Mus Lokal Underholding  Konk og Mus Lokal Underholdning  Konk og Mus Lokal Underhodning  "
12.00 Musikk Musikk Musikk Musikk Musikk Musikk
13.00 Hilsninger/ Ønskeplater Lokal Underholding Hilsninger/
Ønskeplater
Lokal
Underholdning
Hilsninger/ Ønskeplate Lokal Underholdningr Hilsninger/ Ønskeplater Lokal Underholdning Hilsninger/ Ønskeplater Lokal Underholding Musikk
14.00 Ettermiddag
Lokal
Ettermiddag
Lokal
Ettermiddag
Lokal
Ettermiddag Lokal Ettermiddag
Lokal
Go helj
15.00 Ettermiddag 
Lokal
Ettermiddag
Lokal
Ettermiddag Lokal  Bluestrain. Ettermiddag Lokal  Topp 15
Reprise
16.00 Musikk  Musikk Musikk Musikk Musikk Blues train
Reprise
17.00         Go Helj
Gunstveit/Groos
Lokal 
 Riff
Reprise
17.45           Musikk
18.00 Slutt Slutt Slutt Slutt Slutt Slutt
19.00            
20.00            
21.00 Topp 15 Bytteboden  BINGO Musikk Fredagskveld  
22.00 Riff Ca kl 22.20
Någet attåt
Blues train
"
 
23.00 Hilsninger
og
Ønskeplater
Reprise
Hilsninger
og Ønskeplater
Reprise
 Hilsninger og Ønskeplater Reprise Musikk "  
24.00 Slutt Slutt Slutt Slutt "